Dieren,
30
januari
2018
|
09:48
Europe/Amsterdam

‘Schroef snelheidslimiet terug naar 30 in bebouwde kom’

Samenvatting

Verlaag de maximum snelheid in de bebouwde kom overal naar 30 kilometer per uur. Dat is de oproep die de Fietsersbond doet. Volgens de belangenbehartiger kan dat jaarlijks 100 tot 130 verkeersdoden onder fietsers schelen. Ook zou het aantal ernstig verkeersgewonden op deze manier met minstens 3.500 teruggebracht worden. 

In het gros van de woonwijken mag al niet harder dan 30 kilometer per uur worden gereden, maar toch is 50 nog vaak de norm, zo merkt de bond. “Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Het is tijd voor een volgende stap: 30 is het nieuwe 50”, zegt Saskia Kluit van de Fietsersbond.

Meer ruimte
Volgens de bond is de kans op een ernstig ongeval 3,5 keer lager als er maximaal 30 in plaats van 50 kilometer per uur wordt gereden. Een verlaging van de snelheidslimiet creëert ook meer ruimte op het fietspad. Brede en snellere fietsen, zoals speed pedelecs, transportfietsen en racers, kunnen veilig de rijbaan op omdat auto’s zachter rijden.

Haalbaarheid
Op het plan van de Fietsersbond wordt wisselend gereageerd. De goede intenties worden geprezen, maar de vraag is of het plan daadwerkelijk haalbaar is. De infrastructuur moet dan ook als 30 kilometerzone ingericht worden om de snelheid te handhaven. Dat kost veel geld en bovendien neemt de bereikbaarheid met verkeersobstakels af.