Dieren,
15
juni
2015
|
16:46
Europe/Amsterdam

Gazelle Innovation & Production Center in Dieren architectonisch hoogstandje

Het ‘Gazelle Innovation & Production Center’ - de nieuwe fabriek van Gazelle - geldt als de modernste en meest efficiënte fietsenfabriek ter wereld. Met open ruimtes waar de woon-, werk- en leefomgeving samenkomen, en waar optimaal contact mogelijk is met de directe binnen- en buitenomgeving.

Bij de ingebruikname van een nieuwe fabriek denk je vaak aan een compleet nieuw gebouw op een bedrijventerrein waarbij het oude bedrijfsgebouw na verhuizing leeg achterblijft. Bij de nieuwbouw van Koninklijke Gazelle is dit heel anders gegaan: delen van het oude fabriekscomplex zijn gesloopt, productie-onderdelen zijn tijdelijk verplaatst, het kantoorpersoneel heeft een tijd 'op kamers gewoond' in Arnhem, de aannemer bouwde en Gazelle bleef fietsen maken.

Uniek industrieel erfgoed

Het oudste gedeelte van het Gazelle-fabriekscomplex is een aantal jaren geleden aangewezen als rijksmonument. Uniek is dat het bedrijfspand gebouwd is als fietsenfabriek en dat het na een complete renovatie nu weer het hart is van dezelfde fietsenfabriek: Gazelle.

Het monumentale hoofdgebouw uit 1912 is ontworpen door de Rotterdamse architect Van Goor, die in zijn tijd specialist was op dit gebied. De bakstenen buitengevels van het vrijwel vierkante gebouw zijn weliswaar traditioneel, maar van binnen is het een geheel open constructie met stalen kolommen en hoge verdiepingsvloeren. Mede dankzij dit functionele en tijdloze ontwerp van meer dan honderd jaar oud bleek het gebouw uitermate geschikt voor 'het nieuwe werken' anno 2015.

Efficiëntieslag

Op basis van verwachte markt- en productontwikkelingen en met een duidelijke visie op de toekomst heeft Gazelle bepaald op welke wijze zij vanaf 2015 de productie van fietsen organiseert. De nieuwe bedrijfsbebouwing heeft nu een vloeroppervlak van ca. 27.500 m2. Het nieuwe oppervlak is slechts 70 % van de oorspronkelijke bebouwing. Daarbij is het gelukt om van de diverse gebouwen, jong en oud, een goed georganiseerd geheel te maken, één grote werkvloer.

Nieuw kloppend hart

Tussen de gehandhaafde fabrieksgebouwen en het rijksmonument is een nieuwe, meer dan 7.000 m2 grote montagehal gebouwd. Daarin bevinden zich onder andere de montagelijnen met ieder een lengte van meer dan 50 meter. Hier worden de Gazelle-fietsen geassembleerd van spaak tot fietsbel. Deze grote ruimte is het centrale deel van het nieuwe complex: het kloppend hart. Het nieuw gerealiseerde complex voldoet aan alle duurzaamheids eisen van deze tijd, maar ook zijn de resten van de gesloopte gebouwdelen vrijwel volledig hergebruikt op locatie. Het puin van de gesloopte gebouwen is op locatie vermalen en gebruikt als fundering voor de nieuwe productiehal.

Uitstraling

Het gevelbeeld van de fabriek  wordt anno 2015 bepaald door drie tijdvakken van industriële architectuur:

  1. Het monumentale hoofdgebouw uit 1912 met de rijk versierde, classisistische, baksteengevel.
  2. De sobere, horizontaal gelijnde, baksteengevel van de Beltman-vleugel uit de 30er jaren.
  3. De witte, nieuwe montagehal met een 2 meter hoge plint van glas.

Bij de rechter zijgevel, aan de spoorwegzijde, overdekt de nieuwe montagehal de oudste, oorspronkelijke gebouwdelen van de fabriek. Hier stond de oude lakfabriek die de oprichters van Gazelle in 1860 kochten en waar de onderneming begon.

Open werkomstandigheden

Bij het ontwerpen is veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van de werkplek van de medewerkers. Dankzij de open ruimtes, waar de woon-, werk- en leefomgeving samenkomen, is optimaal contact mogelijk met de directe binnen- en buitenomgeving, en zelfs met het straatbeeld. Uniek hierbij is de plek die het fabriekscomplex inneemt in het dorp Dieren. Het dorp is er als het ware omheen gebouwd in de afgelopen honderd jaar. Door de transparante nieuwbouw is de relatie tussen fabriek en het dorp weer volledig hersteld.

In verbinding met alle collega’s

De nieuwe fabriek, met meer dan 25.000 m2 vloeroppervlak, is gerealiseerd als één compartiment. Dit wil zeggen dat alle ruimtes met elkaar in verbinding staan. Op alle plekken in het gebouw hebben de Gazelle-medewerkers mogelijkheid tot contact met elkaar. Prettige werkomstandigheden zijn bij Koninklijke Gazelle immers belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden.