Dieren,
19
november
2015
|
09:13
Europe/Amsterdam

Fietshelm maakt fietsen niet veiliger

In Nederland is hij nooit echt aangeslagen, maar in veel andere landen geldt het als levensgevaarlijk om zonder helm de fiets te pakken. Canadese onderzoekers laten nu zien: zo'n helm leidt niet tot veiliger verkeer.

De onderzoekers maakten voor hun studie gebruik van het feit dat in sommige Canadese gemeenten de fietshelm verplicht is, en in andere niet. Ze keken of dat ook leidde tot minder ziekenhuisopnames vanwege fietsongevallen.Er bleken inderdaad verschillen te zijn tussen de gemeentes, maar die waren niet te verklaren door de verschillen in helmregelgeving: in de delen van het land waar die verplicht was, belandden niet minder fietsers in het ziekenhuis. Zelfs niet als werd ingezoomd op de specifieke blessures die een helm dient te voorkomen, zoals hoofdletsel.Wat werkt dan wel om minder fietsongelukken te krijgen? Simpel: meer fietsen met zijn allen. Hoe groter het percentage van het totale verkeer dat per fiets geschiedde, hoe lager het antal fietsongelukken. Een eenduidige verklaring daarvoor geven de onderzoekers niet, wel een paar hypotheses. Zo zou het kunnen zijn dat automobilisten meer rekening houden met fietsers, als ze die regelmatig tegenkomen. Of dat een groter aandeel fietsers leidt tot een betere fietslobby, en dus tot meer aparte fietspaden.

De fietshelmparadox
De uitkomst bevestigt daarmee wat in de literatuur bekend staat als de 'Fietshelmparadox'. Want het Canadese onderzoek is niet het eerste in zijn soort, en ook niet het eerste dat de voor veel mensen onverwachte conclusie trekt dat fietshelmen weinig of niets bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het is immers ontegenzeglijk waar, dat wie van zijn fiets valt met een helm op, minder snel in het ziekenhuis zal belanden dan iemand die blootshoofds tegen het asfalt smakt.Maar wat op individueel niveau verstandig is, kan juist slecht uitpakken als het tot beleid wordt verheven. De verplichting tot het dragen van een helm kan er bijvoorbeeld toe leiden dat in totaal minder mensen de fiets pakken, en dat heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. 

Nederland
Ook in Nederland klinkt af en toe de roep om de fietshelm verplicht te stellen. Eerder dit jaar pleitte de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid daar nog voor. Minister Schultz van verkeer reageerde toen dat ze het dragen van een fietshelm alleen vrijwillig wil stimuleren.

Bron: TROUW